Så här använder du guiden

För dig som följer upp välfärden

Uppföljningsguiden ger stöd till dig som arbetar med kommunens, landstingets och regionens övergripande uppföljning av de välfärdstjänster som erbjuds.

Kvalitetssäkra välfärden

I guiden finner du stöd i uppföljning och i uppföljningsprocessen, kontroll och ledningssystem. Målet är att kvalitetssäkra och effektivisera välfärdstjänster både i egen som extern regi.

Din verktygslåda

Uppföljningsguiden är en praktisk verktygslåda som innehåller skrifter, filmer och metoder – hitta, hämta, anpassa och jobba!

Se vad andra har gjort

I Uppföljningsprocessen hittar du många exempel på uppföljnings- och kvalitetsarbeten som andra kommuner, landsting och regioner har gjort. Ta del av deras erfarenheter och utveckla ditt eget arbete!

… och dela med dig

Hjälp oss att göra Uppföljningsguiden ännu bättre och dela gärna med dig av egna erfarenheter av uppföljningsarbete. Hör av dig till oss! uppfoljningsguiden@skl.se

Anpassad till dig

Du kan använda Uppföljningsguiden i din mobiltelefon, läsplatta eller dator.

Följ oss

Håll dig uppdaterad genom att följa oss på Twitter: @SKL_uppfoljning

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se