Vård och omsorg

Bokframsida på skriften förhindra fusk och oegentligheter

Förhindra fusk och oegentligheter

Den här skriften är ett stöd i att förebygga och minimera ekonomiska oegentligheter. Skriften fokuserar på köp av verksamhet inom områdena vård och omsorg.

Läs mer