Uppföljning och utveckla verksamhet

Brukare i ledningsgrupp i Mölndal

Beatrice Toll, Mölndals kommun, berättar i en film om sitt sätt att ta tillvara brukares erfarenhetskunskaper.

Läs mer

Från processkartläggning till processutveckling, Örebro (pdf, nytt fönster)

En handbok för processkartläggning från Örebro kommun.

Läs mer

Kvalitetsberättelse, Skara (pdf, nytt fönster)

Kvalitetsberättelsen ger en samlad bild av kvaliteten i verksamheten och visar vilket fokus förvaltningen haft i arbetet med kvalitet.

Läs mer

Solna, kvalitetsdagen för verksamhetsutveckling

Kvalitetsdagen i Solna stimulerar verksamhetsutveckling

Solna har en årlig kvalitetsdag för att stimulera verksamhetsutveckling. Kommunen delar då ut pris till bästa idé för verksamheten.

Läs mer

Lokal styrning av egen regi, Eskilstuna

Cecilia Palm Siösteen, Eskilstuna kommun, berättar om hur kommunen organiserat styrning och uppföljning av egen regi.

Läs mer

Skapa engagemang i din organisation, Riksbyggen

Charlotta Szczepanowski på Riksbyggen delar med sig av allmänna tips på hur du skapar engagemang i din organisation.

Läs mer

Ständiga förbättringar med Lean, Älmhult (pdf, nytt fönster)

Presentation av hur och varför Älmhult arbetar med Lean som metod för ständiga förbättringar samt kopplingen till uppföljningsarbetet.

Läs mer

Stödja för verksamhetens utveckling – Enköpings kommun

I Enköping är dialog ett viktigt komplement till de kontroller som annars används inom verksamhetsuppföljning.

Läs mer

Falun, uppföljning utveckling, Skog och Flinck

Uppföljning som ger verksamhetsutveckling, Falun

I Falun ser man på uppföljning som ett stöd i verksamhetsutveckling. Hur det fungerar beskrivs ur både uppföljarens och verksamhetens perspektiv.

Läs mer

Uppföljning som utvecklar verksamheten

Uppföljningen har, förutom kontroll, en framåtsyftande dimension – att ge underlag och förutsättningar för att utveckla och förbättra verksamheten. Utveckla styrning och ledning Uppföljningen kan ge underlag till och visa på behov av en utveckling av styrningen och ledningen. Genom utformande av kvalitetskrav, uppdragsbeskrivningar, förfrågningsunderlag och avtal kan verksamheten styras i önskad riktning. Stimulanser för […]

Läs mer