Uppföljning av hälso och sjukvård

Bokframsida på skriften erfarenheter av uppföljning

Erfarenheter av uppföljning

Rapporten ger en översikt över hur ett antal kommuner och landsting/regioner arbetar med uppföljning av äldreomsorg och primärvård samt vilka erfarenheter som gjorts.

Läs mer

Riskanalys inför uppföljning av primärvård, Landstinget i Värmland (pdf, nytt fönster)

Workshopmetod för att göra riskanalys inför uppföljning av hälsoval i Landstinget i Värmland.

Läs mer

Uppföljning av hälso- och sjukvård

Landstingen och regionerna följer upp hälso- och sjukvården löpande. På förekommen anledning kan även en fördjupad uppföljning ske. Huvudsyftet är att säkerställa att verksamheter, oavsett driftsform, lever upp till de krav i avtal, överenskommelser, lagar och regler som gäller för respektive verksamhet. God vård – verktyg för uppföljning och utvärdering God vård är ett samlingsbegrepp […]

Läs mer