Revision

Bokframsida på skriften förhindra fusk och oegentligheter

Förhindra fusk och oegentligheter

Den här skriften är ett stöd i att förebygga och minimera ekonomiska oegentligheter. Skriften fokuserar på köp av verksamhet inom områdena vård och omsorg.

Läs mer

Bokframsida på skriften På den säkra sidan

På den säkra sidan

Skriften försöker med exempel, fördjupningar och reflektioner belysa vad intern kontroll är och hur politiker kan arbeta för att utveckla den.

Läs mer