Processer och rutiner

Från processkartläggning till processutveckling, Örebro (pdf, nytt fönster)

En handbok för processkartläggning från Örebro kommun.

Läs mer

Processer och rutiner

Föreskriften ställer krav på att du identifierar, beskriver och fastställer de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Processer En process är en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat. Fastställ vilka processer som är nödvändiga för att uppfylla verksamhetens krav och mål enligt lagar och föreskrifter. Identifiera vilka aktiviteter […]

Läs mer

Processkarta vård och omsorg, Simrishamn (pdf, nytt fönster)

Processkarta med brukarens behov i fokus från Simrishamn.

Läs mer

Processkarta över ledningssystem, Kristianstad

Interaktiv beskrivning av processer för arbetet med ledningssystem i Kristianstads kommun.

Läs mer

processkartläggning exempel

Processkartläggning – exempelmall (pdf, nytt fönster)

Stöd till dig som ska kartlägga processer eller utveckla dem.

Läs mer

Processkartlaggning i Landstingen i Värmland

Processkartläggning med ett jämställdhetsperspektiv, Landstinget i Värmland

En processkartläggning som beskriver flödena i sjukskrivningsprocessen.

Läs mer