Krav och uppdrag

Krav på leverantörer och avtalsvillkor i LOV-upphandlingar

Syftet med denna rapport är att skapa en överblick för landstingen över vilka krav på leverantören och avtalsvillkor som är tillämpliga vid LOV-upphandlingar.

Läs mer

Kravsorteraren – planera och prioritera krav

Kravsorteraren ger en signal om hur väl ett krav uppfylls och kan vara ett stöd i prioritering av krav vid uppföljning.

Läs mer

Carina Olander, Kungsbacka kommun

Kravsorteraren som stöd för uppföljning i Kungsbacka

Carina Olander, Kungsbacka kommun berättar om hur man använt verktyget Kravsorteraren.

Läs mer

Kravsorteraren som stöd för uppföljning i Sundbyberg

Hedvig Schriever, Sundbybergs stad berättar om hur Kravsorteraren varit ett betydelsefullt instrument för att planera och prioritera uppföljningen.

Läs mer

Lagkravslista, Heby (pdf, nytt fönster)

Exempel på hur en lagkravlista kan göras, från Heby.

Läs mer

Processkartlaggning i Landstingen i Värmland

Processkartläggning med ett jämställdhetsperspektiv, Landstinget i Värmland

En processkartläggning som beskriver flödena i sjukskrivningsprocessen.

Läs mer

Påverkansanalys vid formunlering av krav

Påverkansanalys vid formulering av krav (pdf, nytt fönster)

Påverkansanalys kan användas för att skapa och formulera de krav, indikatorer och aktiviteteter som har påverkan på ett specifikt eller övergripande mål.

Läs mer

Uppföljningsbara krav. Tre äldre personer i en park.

Tydliga krav, uppdrag

Grunden för en effektiv uppföljning är att skapa tydliga krav och uppdrag. En uppföljning som ska stödja både kontroll och utveckling. Kommuner, landsting och regioner har ansvar för att tillhandahålla verksamhet av god kvalitet, oavsett utförare. Verksamheterna drivs utifrån att relevanta lagar och föreskrifter ska följas. Dessutom styrs verksamheterna av lokalt fattade mål och kvalitetskrav. […]

Läs mer

Uppdragsbeskrivning med roller och ansvar, Bjuv (pdf, nytt fönster)

Uppdragsbeskrivning för äldreomsorg med ansvar, skyldigheter och befogenheter definierade.

Läs mer

Upphandla bättre

Upphandla bättre

Guide för styrning mot kvalitet i upphandling av särskilt boende inom äldreomsorgen. Den avser upphandling av särskilt boende enligt LOU och LOV.

Läs mer