Fusk och oegentligheter

En hand som håller i en penna över ett dokument.

Checklista för att förhindra fusk och oegentligheter (pdf, nytt fönster)

Checklista i punktform för att förhindra fusk och oegentligheter.

Läs mer

Ekonomisk uppföljning, Huddinge

Ekonomisk granskning av privata utförare, Huddinge

Uppföljning av ekonomin hos privata utförare görs i Huddinge med hjälp av ett kalkylverktyg. Målet är att alla ekonomer i organisationen ska kunna utföra uppföljningen.

Läs mer

Förebygg fusk och oegentligheter

I all verksamhet som bygger på en uppdrags- eller avtalsrelation finns risker för avvikelser och fel – eller till och med fusk och oegentligheter. Därför är det viktigt att bygga in en beredskap i arbetet för att förebygga, upptäcka och hantera fel och eventuella oegentligheter. Allt fler verksamheter i kommuner, landsting och regioner utförs av […]

Läs mer

Bokframsida på skriften förhindra fusk och oegentligheter

Förhindra fusk och oegentligheter

Den här skriften är ett stöd i att förebygga och minimera ekonomiska oegentligheter. Skriften fokuserar på köp av verksamhet inom områdena vård och omsorg.

Läs mer

Södertälje, fusk, Mattson

När utförare medvetet fuskar, Södertälje

Lisa Mattsson, Södertälje, berättar om kommunens arbete mot fusk och oegentligheter i hemtjänsten.

Läs mer

Bokframsida på skriften offentliga uppgifter till vår tjänst

Offentliga uppgifter till vår tjänst

I skriften beskrivs vilka uppgifter som finns på Skatteverket och hur de kan tolkas. Vidare förklaras också centrala begrepp som är viktiga för att förstå den information som finns hos Skatteverket.

Läs mer

Bokframsida på skriften Om mutor och jäv

Om mutor och jäv

En vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Den visar hur du kan resonera och agera när du stöter på frågor om mutor eller jäv.

Läs mer

Signaler på ekonomisk obalans

Genom att vara uppmärksam på signaler på obalans i den löpande ekonomiska uppföljningen och föra en kontinuerlig dialog med utföraren kan förhoppningsvis händelser förebyggas.

Läs mer