Förutsättningar

GAP-analys uppföljning socialtjänst 670x470

GAP-analys uppföljning socialtjänst

Med hjälp av gap-analysen kan du undersöka vilka utvecklingsområden er uppföljning har idag och prioritera det fortsatta arbetet.

Läs mer