Förebygga och motverka korruption

Motverka korruption

En anställd eller förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin ställning. Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare – medborgarna – att bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma. ”Korruption handlar om otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå privata fördelar; en otillbörlig sammanblandning mellan det offentliga uppdraget och privata […]

Läs mer

Bokframsida på skriften Om mutor och jäv

Om mutor och jäv

En vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Den visar hur du kan resonera och agera när du stöter på frågor om mutor eller jäv.

Läs mer