Egenvärdering

Egenvärdering för fristående verksamheter

Verktyget ger dig en bild av om din kommun har tillfredställande system och rutiner för godkännande av, tillsyn över, information om och utbetalning av bidrag till fristående verksamheter.

Läs mer

Händer vid en dator.

Egenvärdering för uppföljning och kontroll

Egenvärderingen ger dig en bild av om kommunen eller landstinget har tillfredställande system och rutiner för uppföljning och kontroll, och om de används.

Läs mer

Egenvärdering i praktiken, exempel från Värmland

Landstinget i Värmland beskriver hur verktyget Egenvärdering för uppföljning och kontroll har varit till nytta i arbetet.

Läs mer

Film om verktyget Egenvärdering för uppföljning och kontroll

I filmen presenterar vi hur du kan använda verktyget Egenvärdering för uppföljning och kontroll.

Läs mer