Inled med att fundera över vad ett ledningssystem innebär för er och varför ni ska ha det.

Det här är ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Enligt Socialstyrelsen är ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 ett system för att fastställa principer för ledning av verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av ledningssystemet kan du planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet.

Socialstyrelsens frågor och svar om ledningssystem

Ledningssystemet ska möjliggöra

  • för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt
  • ordning och reda i verksamheten
  • en struktur för verksamhetens ledning och styrning
  • ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Att diskutera

▪ Vad är ett ledningssystem för er? En gemensam bild är viktigt.

Därför behövs ett ledningssystem

Innan ledningssystemet införs bör en diskussion föras om varför ni ska införa det och hur det kan stödja er. Att ta fram och implementera bara för att uppfylla kraven blir oftast inte lika användbart som om det är anpassat efter behov och förutsättningar.

Ordet ledningssystem kan vara svårt att förmedla. Det kan vara bättre att börja tala om att man vill uppnå något, eller att man vill lösa problem som finns i verksamheten. När ni väl har satt ord på varför ledningssystemet ska tas fram och implementeras brukar det vara lättare att få engagemang.

Att diskutera

  • Vad är syftet med ledningssystemet?
  • Vad vill ni uppnå?
  • Hur ska systemet underlätta arbetet?

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se