Börja med att beskriva ledningssystemets grund när du inleder arbetet med ledningssystemet.

Sidorna under steg 1 ger stöd i att diskutera varför ni ska ha ett ledningssystem och vad det ska omfatta. Det är viktigt att dessa områden som utgör grunden för ledningssystemet dokumenteras.

  • Beskriva syftet: Börja med att fundera på vad ett ledningssystem är för er och varför ni behöver ha ett.
  • Omfattning och grundstruktur: Ledningssystemet ska anpassas till verksamheten. Bestäm vilka verksamhetsområden som ledningssystemet ska omfatta och inventera vilka system som redan finns.
  • Planera: När ni har beskrivit varför ni ska ha ett ledningssystem och vad det ska omfatta så är det dags att planera vad som ska göras och av vem.
  • Kartlägg vad som behöver göras: Vilka delar av ledningssystemet som finns i dag, och inventera vad som saknas utifrån de krav ni ställt upp och kraven i SOSFS 2011:9.

Tips

Kom ihåg att en nyckel i arbetet är att aktivt arbeta för att skapa samsyn i organisationen vad gäller ledningssystemet.

Skrifter

Vägledning – ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Vägledningen beskriver några viktiga byggstenar. Dessa är främst; systematiskt förbättringsarbete, internt styrande dokument och ledningssystemets struktur.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se