Tips på hur du kan utbilda och informera om ledningssystemet.

Gör gärna en kommunikationsplan där ni definierar vilken information som ska ges, till vem, på vilket sätt, när och varför.

Informationen bör vara anpassad efter målgruppen och ges vid flera tillfällen. Utbildning kan ges till all berörd personal eller genom att utbilda i flera steg genom chefer eller kvalitetsansvariga.

Tänk även på att använda diskussionsträffar och möjlighet till dialog när systemet implementeras.

Utbildning kan ges till exempel

  • på kickoffer, utbildningsprogram, informationsträffar
  • genom praktisk träning i att använda systemet, till exempel på intranätet
  • genom återkoppling på arbete
  • som fortlöpande stöd och vägledning i verksamheten
  • i introduktionen av nyanställda.

Tänk på att avsätta tid och resurser för information och utbildning.

Vidare information

Kunskapsguiden.se

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se