Ett ledningssystem för kvalitet kräver ständigt underhåll. Gör gärna en plan för att hålla ledningssystemet levande och upprätthålla engagemanget.

Kontinuerligt underhåll

Planera tid för att kontinuerligt följa upp, utvärdera och förbättra ledningssystemet.

Det är viktigt att lära upp ny personal och exempelvis ge information på introduktionsprogram.

En del kommuner integrerar uppföljningen av ledningssystemet i exempelvis verksamhetsplaner och medarbetarsamtal. Det finns exempel på kommuner som har valt att göra en kontinuerlig uppföljning genom exempelvis en enkät, där man även erbjuder visst stöd om arbetet har kört fast.

Tips

Tänk på att ledningssystemet ska stödja kvalitetsutveckling i verksamheten och att uppföljning av verksamhet är en central del i det systematiska förbättringsarbetet.

Stöd för uppföljning finner du i uppföljningsprocessen

Ansvar för att underhålla

Det bör finnas ett tydligt ansvar för att underhålla ledningssystemet. Ni bör utse personer som håller ihop de olika uppdateringarna och bevakar behovet av övergripande förändringar. Det behövs även personer som kan ge information till nyanställda och stötta verksamheter som har problem med ledningssystemet.

Att diskutera

  • Hur ger ni ny personal information om ledningssystemet?
  • Hur synliggörs systemet i det dagliga arbetet för medarbetarna?
  • Diskuterar ni ledningssystemet på personalmöten och i medarbetarsamtal?
  • Hur involverar ni personal i arbetet med att upprätthålla systemet?

Se hur andra gör

Håll ledningssystemet levande, Eskilstuna

Josephine Härdin, Eskilstuna kommun ger tips på vad som har fungerat i kommunen för att hålla engagemanget för ett integrerat ledningssystem uppe.

Förbättra ditt förbättringssystem, Solna (pdf, nytt fönster)

Presentation om hur Solna utvecklar, bedriver och involverar medarbetare i sitt förbättringsarbete.

Rutin för genomgång och analys av kvalitetsledningssystem, Kävlinge (pdf, nytt fönster)

Rutin för ledningens genomgång och analys av kvalitetsledningssystem inom vård och omsorg i Kävlinge kommun.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se