Tydliggör arbetsfördelning och ansvaret för ledningssystemet enligt föreskriftens krav.

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS  har ansvar för att det finns ett ledningssystem. Det ansvaret kan inte överlåtas.

Däremot är det möjligt att låta någon utanför organisationen skapa ledningssystemet, till exempel en konsult.

Att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är uppgifter som normalt ingår i flera funktioner i en kommunal organisation. Föreskriften och de allmänna råden ställer då krav på att den som bedriver verksamhet ska ange hur uppgifterna är fördelade i verksamheten.

Somliga kommuner gör överenskommelser, uppdragsbeskrivningar, medarbetar- eller chefskontrakt för att tydliggöra roller och ansvar. För extern verksamhet regleras detta genom avtal.

Att diskutera

  • Är roller och ansvar tydliga?
  • Är ansvaret för ledningssystemet tydliggjort?
  • Har ni bestämt hur roller och ansvar ska följas upp?

Se hur andra gör

Uppdragsbeskrivning med roller och ansvar, Bjuv (pdf, nytt fönster)

Uppdragsbeskrivning för äldreomsorg med ansvar, skyldigheter och befogenheter definierade.

Lokal styrning av egen regi, Eskilstuna

Cecilia Palm Siösteen, Eskilstuna kommun, berättar om hur kommunen organiserat styrning och uppföljning av egen regi.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se