Säkerställ att personalen arbetar i enlighet med processerna och rutinerna i ledningssystemet.

Förutom allmänna krav i föreskriften SOSFS 2011:9 så finns speciallagstiftning i PSL, SoL och LSS om personalens medverkan i verksamhetens kvalitetsarbete.

Vårdgivaren ansvarar för att

  • personalen har den kompetens som krävs för verksamhetens kvalitet
  • ledningssystemets processer och rutiner tillämpas av personalen på alla nivåer i organisationen.

Vissa kommuner lägger i ledningssystemet in information om hur åsikter och förbättringsförslag på systemet ska samlas in och leda till utveckling.

Att diskutera

  • Hur involveras personalen i arbetet med ledningssystemet?
  • Hur planeras implementeringen och hur görs systemet känt ute i verksamheten?
  • Hur samlas åsikter och förbättringsförslag på systemet in?
  • Hur görs systemet tillgängligt?

Se hur andra gör

Förbättra ditt förbättringssystem, Solna (pdf, nytt fönster)

Presentation om hur Solna utvecklar, bedriver och involverar medarbetare i sitt förbättringsarbete.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se