Sammanfatta det ni diskuterade i steg 1 Lägg grunden. Det är viktigt att det dokumenteras och kommer med i ramen för ledningssystemet.

Börja med en inledande beskrivning av ledningssystemet utifrån punkterna under Lägg grunden. Denna inledande beskrivning bör innehålla

  • ledningssystemets omfattning
  • vilka avgränsningar som är gjorda
  • om och hur systemet integreras med andra system för styrning och ledning
  • vad syftet med ledningssystemet är.

Steg 1 Lägg grunden

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se