När grunden är lagd i steg 1 är det nu dags att bestämma innehållet. Du får här förslag på innehåll och hur det kan breddas.

I föreskriften SOSFS 2011:9 finns det en miniminivå på vad som måste ingå i ett ledningssystem. Föreskriften kan läsas tillsammans med tillhörande handbok för en helhetsbild.

En del väljer att bredda ledningssystemet till att innefatta fler delar än det som föreskriften innefattar.

På de här sidorna får du förslag på vad som ska och kan ingå i ramen för kvalitetsledningssystemet. Förslagen omfattar inte integrerade ledningssystem.

Förslag på innehåll i ledningssystemet

  • Verksamhet och styrning
  • Roller och ansvar
  • Processer och rutiner
  • Samverkan
  • Systematiskt förbättringsarbete
  • Personalens medverkan
  • Dokumentation

Påbörja arbetet steg för steg eller fördjupa dig i ett område med hjälp av menyn till vänster.

Prioritera gärna arbetet utifrån vad som är viktigast och lättast att genomföra.

Tips

Tydliggör, till exempel en bild eller karta, vad som ska ingå i ledningssystemet. Se exempel på hur andra gör nedan.

Vidare information om ledningssystem

Socialstyrelsens föreskrift och handbok

Kunskapsguiden.se

Se hur andra gör

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen, Kungsbacka (pdf, nytt fönster)

Kungsbackas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom äldreomsorgen.

Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 i Osby kommun

Beskrivning av ledningssystemets omfattning, uppbyggnad, syfte och ansvarsfördelning i Osby kommun.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Luleå (pdf, nytt fönster)

Enkel bild över det samlade arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Luleå kommun.

Så här jobbar vi med ledningssystem i Hudiksvall (pdf, nytt fönster)

En enkel modell för att visualiera ledningssysstemet, Hudiksvalls kommun.

Verktyg

Prioriteringsstödet Fyrfältaren

Verktyget ger stöd i att prioritera ditt arbete. Du kan till exempel göra en riskanalys utifrån sannolikhet och konsekvens eller synliggöra kostnader i relation till kvalitet.

Påverkansanalys vid formulering av krav (pdf, nytt fönster)

Påverkansanalys kan användas för att skapa och formulera de krav, indikatorer och aktiviteteter som har påverkan på ett specifikt eller övergripande mål.

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se