Intern kontroll

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till detta.

I praktiken innehåller den interna kontrollen flera processer och moment:

  • tydlig ansvarsfördelning
  • riskbedömning och riskhantering
  • faktiska kontrollaktiviteter av olika slag
  • information och kommunikation
  • uppföljning och utvärdering för lärande och förbättring.

Det är varje nämnd och styrelse som ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig, men i praktiken är det givetvis i verksamheten som kontrollen utvecklas och genomförs, som en del i det löpande arbetet.

 

Skrifter

På den säkra sidan

Skriften försöker med exempel, fördjupningar och reflektioner belysa vad intern kontroll är och hur politiker kan arbeta för att utveckla den.

Kontakt

Karin Tengdelius

08-452 7646

karin.tengdelius@skl.se