Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna

Bokframsida på skriften valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna

Lagen om valfrihetssystem, LOV, kom i november 2008 och är ett stöd för de kommuner som vill införa valfrihetssystem. Skriften är ett stöd för politiker, chefer och projektledare som vill ha vägledning i hur den nya lagen kan användas. Den innehåller också tips om vad kommunen bör tänka på när de inför valfrihetssystem.

Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna