Valfrihet i vård, skola och omsorg – en uppdatering av kunskapsläget

Valfrihet i vård, skola och omsorg

Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner och landsting och berör idag alla medborgare. SKL har gett Gustaf Kastberg, Lunds universitet, i uppdrag att genomföra en forskningsöversikt av valfrihetssystem i vård, skola och omsorg.

Valfrihet i vård, skola och omsorg – en uppdatering av kunskapsläget