Vad vet vi om kundval? En forskningsöversikt

Bokframsida på skriften vad vet vi om kundval

Studien tar sin utgångspunkt i begreppet valfrihetssystem som ett alternativt sätt att styra offentligt finansierad tjänsteproduktion och belyser följande frågeställningar:

  • Hur definieras begreppet valfrihet?
  • Vilka drivkrafter ligger bakom beslutet att införa?
  • Vad ville man uppnå med att införa valfrihetssystem i kommuner och landsting?
  • Vilka effekter och resultat har valfriheten lett till?
  • Vilka erfarenheter har man dragit under och efter införande av valfrihetssystem?
  • Vilken systempåverkan har införandet inneburit?

Vad vet vi om kundval? En forskningsöversikt