Tryggve – Socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vetlanda

Tryggve

Kvalitetsarbetet baseras på Socialstyrelsens förordning om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. För att det är ett långt och krångligt namn, kallar vi det rätt och slätt för ”Tryggve”.

Tryggve är Vetlandas sätt att styra mot god kvalitet enligt Anders Dahlén, utvecklingsledare i Vetlanda kommun.

Tryggve, Vetlanda kommun (PDF, nytt fönster)

Historien om Tryggve, Vetlanda kommun

Kontakt

Lars Kolmodin

08-452 74 39

lars.kolmodin@skl.se