Temabaserade branschråd i Region Gotland

En gång per termin möts beställare och utförare i egen och extern regi på Gotland i ett välbesökt forum för dialog.

Mariann Godin-Luthman, socialtjänsten, berättar att branschråden ger möjlighet att jobba kring olika förbättringsområden och dela erfarenheter. Branschråden organiseras per bransch – chefer för hemtjänst, särskilt boende, daglig verksamhet och så vidare, möts på olika träffar. Ibland ombeds utförare att presentera sitt arbete.

Branschråden har utvecklats över tid. Från början användes dagen till att ge information till utförare. Men det finns bättre sätt att informera på och branschrådet präglas numera av dialog, menar Mariann Godin-Luthman. Hon ser också att egen och extern regi med tiden börjat samarbeta i hög utsträckning och delar goda exempel med varandra.

Filmen är 2:36 min.