Stödja för verksamhetens utveckling – Enköpings kommun

Enköping använder en metod för verksamhetsuppföljning inom vård- och omsorgsförvaltningen där dialog är ett viktigt komplement till de kontroller som annars används. Här kan du läsa en rapport från ett seminarium i juli 2014.

Stödja för verksamhetens utveckling – inte kontrollera för ledningens skull, Enköping