Processkartläggning med ett jämställdhetsperspektiv, Landstinget i Värmland

Processkartlaggning i Landstingen i Värmland

Inledningsvis gjorde personalen tillsammans en processkartläggning genom att beskriva flödena i sjukskrivningsprocessen. Riskområden som identifierades var till exempel att alla företagssköterskor var kvinnor och alla läkare män vilket väckte frågan om detta kunde leda till ojämställda bedömningar.

Ledningssystem som ger högre kvalitet i sjukskrivningsprocessen