Om mutor och jäv

Bokframsida på skriften Om mutor och jäv

En vägledning för anställda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur lagen ser på mut- och jävsituationer. Vägledningen visar även hur du kan resonera och agera när du stöter på frågor om mutor eller jäv och kan utgöra underlag för arbetsplatsdiskussioner.

Den innehåller även några exempel på rättsfall.

Om mutor och jäv – vägledning för anställda i kommuner, landsting och regioner