Offentligt och privat driven verksamhet – legala skillnader

Bokframsida på skriften offentlig och privat driven verksamhet

Skriften tar upp vilka villkor som gäller vid överlämnande av förvaltningsuppgifter till privata företag, samt vilka legala skillnader som finns mellan att driva verksamhet i privat respektive offentlig regi. En redogörelse görs kring skillnader i juridiska förutsättningar för offentlig och privat näringsverksamhet.

Offentligt och privat driven verksamhet – Vilka legala skillnader finns?