När utförare medvetet fuskar, Södertälje

När LOV inom hemtjänsten infördes i mars 2012 upplevde Södertälje ett ökande antal biståndsbedömda timmar och därmed kostnader. Här delar Lisa Mattsson, kvalitets- och utvecklingschef med sig av sina erfarenheter och berättar hur metoden kollegiegranskning var framgångsrik att arbeta med.

Analysen som gjordes med anledning av de ökande kostnaderna visade att hemtjänstföretag bedrivit en offensiv marknadsföring genom uppsökande verksamhet. Det ledde till att kommunen gjorde förändringar i förfrågningsunderlaget som endast tillät marknadsföring i skriftlig form. Man beslutade också att inte tillåta anhöriganställningar.

Kollegiegranskning visade brister

Trots förändringarna fortsatte ökningen av timmar och kostnader i hemtjänsten. Eftersom det är biståndsbedömningen som styr antalet timmar så bestämde kommunen sig för att göra kollegiegranskning.

Med hjälp av handläggare från andra kommuner gjordes besök hos brukarna under en bestämd dag. Det visade sig att vissa justeringar av biståndsbesluten kunde göras.

Det gjordes också en riktad uppföljning av utförarnas dagliga planering. Den visade brister i planeringen, liksom i egenkontrollen.

Kollegiegranskningen upprepades vid ett senare tillfälle. Då besökte biståndshandläggare brukare och kommunen besökte företagens ledningar och ställde frågor om planeringen.

Erfarenheter av kollegiegranskning

Granskningarna lärde kommunen att det är viktigt att vara uppmärksam på ett antal saker, så som

  • förändrade beteenden
  • orimligheter i personalkontinuitet, kopplat till schemaläggning
  • om vissa individer får beslut om en stor ökning av timmar under kort tid.

Det finns ett par särskilda styrkor med metoden kollegiegranskning, enligt Lisa Mattsson.

  • En styrka är möjligheten att göra oanmälda besök hos utförare.
  • En annan fördel med metoden är att hjälp utifrån ger nya ögon på verksamheten.

Filmen är 3:59 min.

Södertälje avskaffade 2014 LOV inom hemtjänst och har gått över till ett system med ett begränsat antal utförare som är upphandlade enligt LOU.