Modell för risk- och händelseanalys

Bokframsida på skriften modell för risk och händelseanalys

Handboken beskriver en modell som utgår från att analyser och utredningar av risker och händelser är centrala komponenter i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Modell för risk- och händelseanalys, handbok