Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, Söderhamns kommun

Arbetsmarknads- och socialnämnden i Söderhamns kommun har fastställt ett schema för kvalitetsarbetet. Ledningssystemet för kvalitetsarbetet anger på vilket sätt arbetet med ständig utveckling och förbättring ska bedrivas.

 

Kvalitetsledningssystem_ASN.pdf (pdf)