Kartläggning av landsting och regioners uppföljning av primärvård

En hand som håller i en penna över ett dokument.

SKL har tillsammans med vårdvalsnätverket gjort en översiktlig kartläggning av hur landstingen och regionerna följer upp primärvårdens arbete.

Landsting och regioners uppföljning av primärvård (PDF, nytt fönster)