Kravsorteraren – planera och prioritera krav

Här finner du ett enkelt verktyg som kan vara ett stöd i arbetet med uppföljning av krav på enhetsnivå. Oavsett vem som driver verksamheten ska de krav som ställts följas upp och utvärderas.

Uppföljningen kan antingen vara en del i kontrollen eller som en del i ett utvecklingsarbete.

Verktyget Kavsorteraren PC MAC 2015 (Excel, nytt fönster)

Så här gör du

 1. Se gärna instruktionsfilmen ovan innan du börjar arbeta.
 2. För att få tillgång till alla funktioner i verktyget behöver du aktivera makrofunktionen i excel. Det gör du genom att klicka på Arkiv, välj Aktivera innehåll, välj Aktivera allt innehåll.
 3. Det finns också en hjälpinstruktion i verktyget.

Exempel på hur du fyller i Kravsorteraren (Excel, nytt fönster)

I kravsorteraren anges

 • krav som ska följas upp
 • kravets ”vikt” utifrån sannolikheten att och konsekvensen av om kravet inte uppfylls
 • när, hur och av vem uppföljningen ska genomföras
 • insamlat material (uppföljningsresultat)
 • bedömning av det analyserade uppföljningsresultatet
 • eventuella åtgärder som ska vidtas.

Kravsorteraren ger

 • en signal om hur väl kravet uppfylls
 • ett stöd i arbetet med prioritering.

Verktyget innehåller följande moment:

 1. Numrerade krav
 2. Aktuellt krav
 3. Värdering
 4. Gruppering
 5. Hur uppföljningen ska genomföras
 6. När uppföljningen ska genomföras
 7. Vem eller vilken funktion som ska genomföra uppföljningen
 8. Resultat av uppföljningen
 9. Bedömt resultat anges med färg: grön, gul eller röd
 10. Åtgärd med anledning av resultatet
 11. Uppföljning av åtgärd.