Kravsorteraren som stöd för uppföljning i Kungsbacka

Carina Olander, Kungsbacka kommun berättar om hur man använt verktyget Kravsorteraren vid kontakt med och återföring till utförarna.

Filmen är 3:05.

Verktyget Kravsorteraren