Guide för planering, uppföljning, analys och åtgärder

Guide för planering,-uppföljning, analys och-åtgårder

Syftet med ett styr- och ledningssystem är att utifrån ett helhetsperspektiv stödja verksamheterna att förbättra tjänsterna för medborgare och brukarna. Guiden tar sin utgångspunkt i styr- och uppföljningens tre olika delar: planering, uppföljning och analys samt åtgärder.

Guide för planering, uppföljning, analys och åtgärder

Alla kommuner, landsting och regioner befinner sig inte på samma nivå när det gäller att använda resultat i sin styrning. För många blir ett första steg att se över sin styrmodell och utveckla den så att mäta och använda resultat blir ett naturligt inslag i det vardagliga arbetet. Andra utvecklar sin information och dialog med medborgarna genom att presentera resultaten på sin hemsida och via andra etablerade kanaler.

Med hjälp av guiden kan ni analysera var ni befinner er och vad som behöver utvecklas i styrmodellen.