GAP-analys uppföljning socialtjänst

GAP-analys uppföljning socialtjänst 670x470

Med hjälp av GAP-analysen kan du undersöka vilka utvecklingsområden er uppföljning har idag och prioritera det fortsatta arbetet.

En GAP-analys innebär en jämföresle mellan aktuell och potentiell prestation. På så vis kan områden med utrymme för förbättring identifieras.

GAP-analys Uppföljning socialtjänst (DOC, nytt fönster)