Gap-analys ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

GAP analys ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

Med hjälp av gap-analysen kan du få en överblick av hur ni uppfyller kraven i föreskriften Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9. Analysen synliggör vilka delar i ledningssystemet som finns på plats respektive behöver utvecklas. Utifrån analysen kan en handlingsplan för det fortsatta arbetet utformas.

En gap-analys innebär en jämföresle mellan aktuell och potentiell prestation. På så vis kan områden med utrymme för förbättring identifieras.

GAP-analys ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 (DOC, nytt fönster)