Fristående förskolor och skolor – grundläggande bestämmelser

Grundläggande bestämmelser vid bidragsfinansierad verksamhet inom fristående förskola och skola presenteras av Eva-Lena Arefäll, utredare, SKL.

Filmen är 8:07 min.