Förutsättningar för uppföljning

Bokframsida på skriften förutsättningar för uppföljning

Skriften redovisar de möjligheter som kommuner och landsting har för att följa upp verksamheter som är offentligt styrda och finansierade och som drivs av alternativa utförare.

Förutsättningar för uppföljning