Förhindra fusk och oegentligheter

Bokframsida på skriften förhindra fusk och oegentligheter

Den här skriften är ett stöd i att förebygga och minimera ekonomiska oegentligheter. Att kontrollera och förebygga fusk och oegentligheter vid köp av verksamhet inom vård och omsorg upplevs ofta som mer komplicerat jämfört med att göra motsvarande kontroll vid köp av varor. Skriften fokuserar på köp av verksamhet inom områdena vård och omsorg.

Förhindra fusk och oegentligheter