Exempelmallar fördjupad uppföljning – Uppföljning och analys

Till Modellen för fördjupad uppföljning har ett antal mallar och checklistor tagits fram som ett stöd i det praktiska  arbetet med att utveckla fördjupad uppföljning av Hälso- och sjukvård. Mallarna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Exempelmallar för att Samla information

Exempelmall för grundanalys av vårdgivare (EXCEL, nytt fönster)

Exempelmall för förarbete taxeläkare (EXCEL, nytt fönster)

Exempelmallar för att Fokusera

Exempelmall för brev till vårdgivare vid fördjupad uppföljning LOL och LOF (WORD, nytt fönster)

Exempelmall för brev till vårdgivare vid fördjupad uppföljning LOU (WORD, nytt fönster)

Exempelmall för brev till vårdgivare vid fördjupad uppföljning LOV (WORD, nytt fönster)

Exempelmall för beräkning av urval och återbetalning (EXCEL, nytt fönster)

Exempelmall för registeranmälan inför fördjupad uppföljning (WORD, nytt fönster)

Exempelmall för sekretessförbindelse vid utlämnande av journalkopior (WORD, nytt fönster)

Exempelmallar för att Söka orsaker

Exempelmall för information inför medicinsk fördjupad uppföljning av privata vårdgivare (WORD, nytt fönster)

Exempelmall för journalgranskning LOL (EXCEL, nytt fönster)

Exempelmall för journalgranskning LOF (EXCEL, nytt fönster)

Exempelmall för journalgranskning LOV primärvård (EXCEL, nytt fönster)

Exempelmall för journalgranskning LOU