Exempelmallar fördjupad uppföljning – Åtgärder

Till Modellen för fördjupad uppföljning har ett antal mallar och checklistor tagits fram som ett stöd i det praktiska  arbetet med att utveckla fördjupad uppföljning av Hälso- och sjukvård. Mallarna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Exempelmall för utlåtande efter fördjupad uppföljning LOV (WORD, nytt fönster)