Erfarenheter av uppföljning – presentation av studie

Ola Mattisson, universitetslektor vid Ekonomihögskolan i Lund, presenterar erfarenheter av uppföljningsarbete i kommuner och landsting. I presentationen visar han gemensamma nämnare, gör reflektioner kring utmaningar och poängterar att uppföljning handlar om utvecklingsarbete. Studien är gjord på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

Filmen är 20:17 min.