Erfarenhet av konkurrensutsättning – en forskningsöversikt

Erfarenhet av konkurrensutsättning

Rapporten ger en aktuell översikt och en analys kring vad forskningen har visat vad gäller erfarenheter av konkurrensutsättning och upphandling av tjänster i svenska kommuner och landsting.

Erfarenhet av konkurrensutsättning