Ekonomisk granskning av privata utförare, Huddinge

Torleif Nilsson i Huddinge beskriver hur granskning och uppföljning görs med hjälp av ett anpassat kalkylverktyg. Målet är att vilken ekonom som helst i organisationen ska kunna utföra granskning och uppföljning och få fram ett beslutsunderlag.

Granskningen av nya utförare utgår från förfrågningsunderlag och kravspecifikation. Kommunen tar in material och där ingår att bedöma:

 • företagets årsredovisning
 • balans- och resultaträkning
 • kreditvärdighet
 • om skatter och avgifter är betalda efter förfrågan om uppgifter hos Skatteverket.

Underlaget sammanställs

Kommunen har tagit fram ett kalkylverktyg. Där förs uppgifter från det insamlade underlaget in och blir till nyckeltal. Verktyget visar

 • hur företaget ekonomiskt ser ut på olika nivåer
 • eventuella punkter som behöver granskas ytterligare.

Om utföraren klarar den första ekonomiska granskningen så kallar kommunen in till en fördjupande intervju.

Avtal och uppföljning

Utöver ekonomisk granskning görs även en kvalitativ. När utföraren blivit godkänd, skrivs ett avtal och utföraren blir valbar.

Den löpande ekonomiska uppföljningen liknar den initiala granskningen. Varje år görs en nyckeltalsanalys där både nuläge och jämförelser med tidigare år ingår.

Uppföljning görs även vid behov, till exempel om samma företag i en annan kommun blivit uppmärksammat för någon form av oegentlighet. Ett förändrat ekonomiskt beteende föranleder också en uppföljning, till exempel om företaget

 • börjar fakturera och kräva ersättning tidigare
 • vill ha utökad verksamhet med fler timmar i veckan
 • vill utöka till ett nytt geografiskt område i kommunen.

Syfte och mål med ekonomisk uppföljning

 • Syftet med uppföljningen är att trygga tillvaron för kunden som har valt utföraren.
 • Målet med uppdraget är att nå fram till en form av automatisering. Vilken ekonom som helst i organisationen ska kunna lägga in siffror i kalkylverktyget och få fram ett beslutsunderlag.

Framgångsfaktorer i Huddinge

 • Insamlandet av ekonomiskt underlag ger en bild av ett företags starka och svagare sidor ur ett ekonomiskt perspektiv.
 • Granskningen ska göras i kombination med en kvalitetsgranskning.
 • Dialog med den privata utföraren om när och hur uppföljningen kommer ske är viktigt.

Filmen är 6:15 min.

Vill du veta mer?

Kontakta Torleif Nilsson, torleif.nilsson@huddinge.se.