Deltagande observation steg för steg, Tyresö

Eva Lindgren, kvalitetscontroller i Tyresö delar med sig av kunskap om deltagande observation. Metoden kompletterar andra uppföljningsmetoder på ett bra sätt, menar Eva.

Deltagande observation steg för steg

Observatörsrollen

 • Det är viktigt att ha kunskap om området som granskas
 • Var en god pedagog vid återkoppling av vad ni har observerat.
 • Tänk på att brukaren är i fokus!

Inför observationen

 • Styrdokument ger värdefullt underlag.
 • Var ordentligt påläst om verksamheten som ska granskas.
 • Var gärna två personer som besöker verksamheten.

På plats

 • Håll låg profil – ”se men inte synas”.
 • Var insatt i verksamhetens kvalitetsbegrepp.
 • Skapa förtroende hos boende och personal.

Återkoppling

 • Ska ske i dialog med chefen.
 • Ska lyfta både styrkor och svagheter.
 • Ge tips på förbättringar och kontaktpersoner som kan bidra.
 • Återkoppla gärna direkt till ledningen!

Filmen är 5:34 min