Checklistor – Modell för fördjupad uppföljning

Till Modell för fördjupad uppföljning finns det ett antal checklistor. Checklistorna utgör en grund och kan anpassas efter egen verksamhet.

Bilagan innehåller

Checklistor: Modell för fördjupad uppföljning av Hälso- och sjukvård (WORD, nytt fönster)

 • Checklista för planeringen
 • Checklista uppföljning och analys:
  • Checklista för att samla ihop information
  • Checklista för att fokusera
  • Checklista för att söka orsaker
  • Checklista för att dra slutsatser
  • Checklista för förslag till åtgärder
 • Checklista för åtgärder