Ansvarsprövningen i fullmäktige

Ansvarsprövningen i fullmäktige

Varje år prövar fullmäktige hur styrelse, nämnder och beredningar har utövat sitt ansvar och beslutar om de ska få ansvarsfrihet eller inte. Nämnden svarar inför uppdragsgivaren fullmäktige för att verksamheten blir som den är tänkt utifrån fullmäktiges mål och beslut. Fullmäktige prövar detta ansvar.

  • Vad betyder ansvarsprövningen av nämnden för dig som enskild ledamot?
  • Vad gäller för ansvarsprövningen i fullmäktige?

I grunden är det ingen skillnad på ansvaret om nämnden själv driver verksamheten eller om någon annan gör det.

Ansvarsprövningen i fullmäktige