Ansvar som ledamot i nämnd

Ansvar som ledamot i nämnd

Materialet belyser övergripande en nämnds ansvar och kontroll över verksamheten.

Det utgår, som exempel, från att nämnden arbetar med att producera och/eller erbjuda välfärdstjänster inom hälso- och sjukvård, vård- och omsorg samt
förskola och skola. I grunden är det ingen skillnad på ansvaret om nämnden själv driver verksamheten eller om någon annan gör det. Nämnden svarar inför uppdragsgivaren
fullmäktige för att verksamheten blir som den är tänkt utifrån fullmäktiges mål och beslut. Skriften finns endast som nedladdning.

Ansvaret som ledamot i nämnd